Użytkownik Komentarz
tubiz

Kupujący

2013-12-06 11:31:04

Najważniejsza zmiana polega na tym, że będzie można zmniejszyć podatek należny z faktury korygującej na podstawie dokumentu potwierdzającego dostarczenie korekty do kontrahenta.
Więcej informacji na ten ciekawy temat i wiele innych ciekawszych wątków znajdziesz u nas na stronie:
http://tubiz.pl/vat/faktury_korygujace_ … _roku.html

Zapraszamy.