Użytkownik Komentarz
ADPOL

Kupujący

2009-06-19 12:00:09

Od 2 maja 2009 r. obowiązują znowelizowane przepisy: Prawa upadłościowego i naprawczego, ustawy o KRS oraz o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ułatwiające funkcjonowanie przedsiębiorstwom w warunkach spowolnienia gospodarczego. Zmiany wprowadziły ułatwienia m.in. w zakresie postępowania naprawczego poprzez rozszerzenie możliwości jego wszczęcia i złagodzenie zbyt restrykcyjnych procedur.

Od stycznia 2009 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Ponieważ prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z dużą odpowiedzialnością, nie tylko majątkową ale w skrajnych przypadkach nawet karną, warto posiadać pełną i najbardziej aktualną wiedzę na temat wchodzących w życie zmian w prawie.

Bartosz09

Kupujący

2009-06-19 12:25:33

już o tym czytałem :)